as Bull industri- og skipsteknisk
Sandviksveien 183
N-1337 SANDVIKA
Tlf.: +47 67 17 54 00
e-mail:office@asbull.no


Velkommen til BULL, et ledende ingeniør- og handelsselskap med sin hovedvirksomhet 
rettet mot internasjonal skipsindustri, 
olje og gassindustri.

BULL har med hell lykkes i sitt samarbeide med disse 
og andre industrigrener i mer enn 40 år.

BULL er et privateid norsk selskap med kontorer 
i Bærum utenfor Oslo.

Ønsker du å vite mer om våre produkter og tjenester, 
håper vi du tar deg tid til å gå videre 
på våre Internett sider.